Stafettnatten 2019

STAFETTNATTEN 2019

BK GLAM
Strike profilen

Tävlingsinformation
Tävlingen spelas den 18 april 2019 i Strike & Co i Örebro och pågår till den 19 april. Tävlingen startar kl. 20:00 och slutar kl. ca. 11:00 dagen efter.
Startavgiften är 2600 kr per lag och betalas vid ankomst till hallen i god tid före första start eller helst till bankgiro som skickas ut med anmälningsbekräftelsen. OBS! Endast kontant betalning i hallen
Anmälan är bindande och maximerad till 44 lag.
Vid utebliven ankomst tävlingsdagen blir anmält lag betalningsskyldig för hela startavgiften. Vid återtagande av anmälan kommer halv anmälningsavgift att uttagas om vi lyckas skaffa ersättningslag i annat fall hel avgift
Minst 28 lag måste anmäla sig för att tävlingen skall genomföras.
Anmälningstiden går ut kl. 23:59:59 den 31 mars 2019.
Tävlingen är sanktionerad och blå boken gäller.
Dynamiskt hcp gäller. 80% av percentilen minus spelarens spelstyrka. Hcp beräknas ut efter den 8 april 2019. Max hcp är 42/serie.
Omlottning av banor kommer att ske.
Garanterade priser är: 1:a 16000 kr, 2:a 8500 kr, 3:e 5500 kr, 4:e 4000 kr, 5:e 3000 kr, 6:e 2600 kr.
Vid fler än 29 startande lag läggs ytterligare ett pris till för vartannat lag från det 30:e laget och uppåt (30 lag=7 priser, 32 lag=8 priser, 34 lag=9 priser etc).
Om 44 lag startar tävlingen delas 2600 kr ut till lag på 7:e-14:e plats.
Roliga extra arrangemang som Strike-out och insatstävling för nattpasset.
Insatstävlingen ingår i startavgiften!
Förtäring finns att köpa i hallen.
Plats att sova / vila finns i anslutning till hallen.
Alla deltagare är skyldiga att följa de ordningsregler som förekommer i bowlinghallen ifråga om trivsel och ordning. De som inte följer dessa regler löper risk att uteslutas ur tävlingen och/eller avhysas från bowlinghallen.
Lagen skall bestå av 2–6 st licensierade spelare, men får innehålla spelare från olika föreningar. Lagen äger själva rätt att utse spelordning, dock måste spelarbyte ske efter 3 serier. Det är upp till lagen att se till att det alltid finns tillgång till spelare i hallen som kan byta av sin kamrat. Brott mot denna regel leder till varning. Upprepade förseelser kan leda till diskvalificering.
StafettNatten spelas i omgångar om 3 serier/omgång, med byte av spelare efter var 3:e serie. Dessa 3 serier spelas på samma bana. Vid byte av spelare flyttar laget till banan till höger. (T.ex Kalle börjar på bana 3 och spelar sina 3 serier, sedan byter Kalle till Olle som spelar sina 3 serier på bana 4, Olle byter sedan till nästa spelare i laget som spelar sina 3 serier på bana 5 o.s.v.) Inga provslag är tillåtna.
© BK Glam